Om Orange Group

Om Orange Group

Orange Group AS ble etablert i 2007. Konserngruppen består av Orange Helse AS, Orange Group Baltic UAB, og Orange Personal AB.

Sammen med datterselskaper, gjennomfører Orange Group egne prosjekter og tilbyr alle typer kvalifisert personell til helsesektoren.

Som basis for våre tjenester gjennomfører vi prosjekter og leverer medarbeidere til fagdisipliner vi har dyptgående erfaringer og kunnskap innen. Orange Group er tuftet på et sett av verdier vi mener vi er viktige for selskapets suksess og fremgang. Fokuset ligger til enhver tid på kunden og våre ansatte. Engasjerte medarbeidere, hvis mål er alltid å jobbe for gode løsninger, er selskapets fundament.

 

Oranganisasjonsstrategi

Inkludert i selskapets strategi for vekst har vi et sterkt fokus på HMS. Vår HMS-policy tar utgangspunkt i det faktum at mye av vår virksomhet er risikofull. Denne faktoren påvirker hvilke verdier og fokus selskapet skal ha. Orange Group ønsker å bygge en kultur der HMS er utgangspunktet i hele virksomheten. Vi har alle et ansvar for at våre HMS-prosedyrer overholdes slik at vi kan nå vårt hovedmål: null arbeidsrelaterte skader eller ulykker.

 

Orange Group AS har opplevd sterk vekst siden oppstart gjennom sine datterselskap. En av selskapene, Orange Helse, har vært Gasellelisten til Dagens Næringsliv to år på rad og Orange Helse vant kåringen i 2011.

 

Orange Helse

Orange Helses virksomhetsområde består av utleie av medarbeidere til sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie, bofellesskap og private helseinstitusjoner. Selskapet har avtaler med over 70 kommuner over hele landet og har 70 fast ansatte. Orange Helse er Norges største private hjemmesykepleieaktør. Du kan lese mer om selskapet og tjenestene her.

 

Orange Group innehar sertifiseringene: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 og OSHAS 18001:2007 og er medlem av NHO Service.

 

Last ned Orange Group sin profilmanual (pdf)